องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045-548025 โทรสาร 045-548025

วีดีโอแนะนำจังหวัด​​

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000002
วันนี้ 000007
วานนี้ 000008
เดือนนี้ 000360
เดือนก่อน 000393
ปีนี้ 000360
ปีก่อน 005711
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสภาฯ
  • ข่าวรับสมัคร
  • จดหมายข่าว
  การประเมินที่ดินในแนวเขตเดินสายฟฟ้าแรงสูงและการประเมินราคาที่ดินที่มีสภาพเป็นบ่อ - 6 ม.ค. 2566(ดู 5) 
  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 5 ม.ค. 2566(ดู 9) 
  ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมิณทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 - 8 ธ.ค. 2565(ดู 23) 
  ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 - 30 พ.ย. 2565(ดู 41) 
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อัตราการจัดเก็บ ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 30 พ.ย. 2565(ดู 19) 
  ประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู็สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 1 ต.ค. 2565(ดู 64) 
  ประชาสัมพันธ์ เปิดลงทะเบียน โครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2565  - 17 ส.ค. 2565(ดู 121) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ - 31 ส.ค. 2565(ดู 63) 
  ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง - 8 ก.ค. 2565(ดู 163) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดลาง หมู่ที่ 1,11 สายบ้านสร้างถ่อนอก ไปคำเขื่อนแก้ว  - 5 ก.ค. 2565(ดู 190) 
  การจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง หมูที่ 1,11 สายบ้านสร้างถ่อนอกไป คำเขื่อนแก้ว - 22 มิ.ย. 2565(ดู 204) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง หมูที่ 1,11 สายสร้างถ่อนอก ไปคำเขื่อนแก้ว - 22 มิ.ย. 2565(ดู 211) 
  ประกาศ ประกวดราคาชื้อรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตูด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 28 พ.ค. 2564(ดู 614) 
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงทาง ดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโนนแคน หมู่ที่ 12 ตำบลสร้างถ่อน้อย -บ้านหนองแสง ตำบลหัวตะพาน - 5 ส.ค. 2563(ดู 775) 

ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู 99)

โครงการรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day ประจำปี 2565 (ดู 251)

หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน (ดู 263)

นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู 414)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม

ศาสนาและวัฒนธรรม (ดู 893)

การศึกษา (ดู 753)

กองช่าง

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่อสร้าง (ดู 547)

บทบาทหน้าที่ (ดู 512)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การให้บริการ รถดูดสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู 47)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู 619)

กองคลัง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ดู 704)

รายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ดู 609)

สำนักงานปลัด

คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล (ดู 243)

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล (ดู 176)

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

สวนสาธารณะหนองสีโว (ดู 1101)

วัดบ้านสร้างถ่อนอก (ดู 1329)

สาระจาก อบต.สร้างถ่อน้อย

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ2560 (ดู 792)

โรคพิษสุนัขบ้า (ดู 852)

กระดานสนทนา

ดาวน์โหลดใหม่

  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปี 2564 : [29 เม.ย. 2565]
  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปี 2565 : [10 ม.ค. 2565]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 : [8 ม.ค. 2565]
  โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย : [22 ธ.ค. 2564]
  แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี 2553 -2555 : [19 ก.ค. 2562]
  การดำเนินการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : [19 ก.ค. 2562]
  แผ่นพับแนะนำ : [19 ก.ค. 2562]
  แผนพับแนะนำ : [19 ก.ค. 2562]
  full page photo : [19 ก.ค. 2562]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

กฎหมายระเบียบต่างๆ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Electronic Report ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาและทะเบียน อปท. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ อปท. ระบบบันทึกบัญชี