องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045-525725 โทรสาร 045-525725

วีดีโอแนะนำจังหวัด​​

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00005
วันนี้ 00014
วานนี้ 00009
เดือนนี้ 00157
เดือนก่อน 00283
ปีนี้ 03147
ปีก่อน 04511
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสภาฯ
  • ข่าวรับสมัคร
  • จดหมายข่าว
  กิจกรรมธนาคารขยะ - 22 ก.ค. 2567(ดู 148) 
  เกิดโรคพิษสุนัขบ้า ประชาคมหมู่บ้าน หาแนวทางควบคุมโรค - 18 มี.ค. 2567(ดู 83) 
  ประกาศไม่มีผู้สมัครเพื่อเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบบลสร้างถ่อน้อย)และตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย(ข้าราชการห - 11 มี.ค. 2567(ดู 138) 
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภค ผลิตภันณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุรี่ พ.ศ.2566 - 8 มี.ค. 2567(ดู 115) 
  การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567 - 24 ม.ค. 2567(ดู 311) 
  ถังขยะเปียก - 19 ม.ค. 2567(ดู 393) 
  กิจกรรมปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดี(No Gift Policy) - 15 ม.ค. 2567(ดู 413) 
  การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย - 16 ก.พ. 2567(ดู 282) 
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ - 13 ธ.ค. 2566(ดู 375) 
  ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง - 8 ก.ค. 2565(ดู 927) 
  ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง - 16 ต.ค. 2562(ดู 2091) 
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในประเภททั่วไป เป็น สายงานประเภทวิชาการ จำนวน 2 - 16 ส.ค. 2562(ดู 1966) 
  รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 - 22 ต.ค. 2561(ดู 1832) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อสร้างผิวทางคอนกรีตด้วยแอดฟันติคอนกรีต(AC)สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่9 บ้านนาคู ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ - 11 มิ.ย. 2567(ดู 12) 
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (AC) หมูที่ที่ 9 สายในหมู่บ้าน - 30 พ.ค. 2567(ดู 21) 
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e bidding ) - 30 พ.ค. 2567(ดู 18) 
  แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ - 31 ส.ค. 2565(ดู 683) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดลาง หมู่ที่ 1,11 สายบ้านสร้างถ่อนอก ไปคำเขื่อนแก้ว  - 5 ก.ค. 2565(ดู 890) 
  การจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง หมูที่ 1,11 สายบ้านสร้างถ่อนอกไป คำเขื่อนแก้ว - 22 มิ.ย. 2565(ดู 923) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง หมูที่ 1,11 สายสร้างถ่อนอก ไปคำเขื่อนแก้ว - 22 มิ.ย. 2565(ดู 910) 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนแคนหมู่ที่ 7 ไปบ้านใหม่พัฒนา บ้านโนนแคน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ - 11 มิ.ย. 2567(ดู 10) 
  โครงการซ่อมแซมคอนกรีต - 11 มิ.ย. 2567(ดู 11) 
  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสร้างถ่อใน ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญ - 7 มิ.ย. 2567(ดู 13) 
  โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลุกรัง สายโนนแคนไป ป่ายางชุม หมู่ที่ 12 บ้านโนนแคน ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ - 7 มิ.ย. 2567(ดู 12) 
  โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง สายบ้านพ่อชม ไป บ้านพ่อจันที (ถมโศก) หมูที่ 12 บ้านโนนแคน ตำบลสร้างถ่อน้อย วอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ - 7 มิ.ย. 2567(ดู 9) 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 จากบ้านนายประสงค์ วงศ์พรม ไปบ้านนางอำ สายสะอาด หมู่ที่ 11 - 5 มิ.ย. 2567(ดู 9) 
  โครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างถ่อ หมู่ที่ 11 บ้านสร้างถ่อนอก ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ - 21 พ.ค. 2567(ดู 24) 
  ซื้อวัสดุสำหรับทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูงตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-13
  จ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-13
  จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำสายภายในหมู่บ้านโนนแคน หมู่ที่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-13
  จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสมบูรณ์ เผ่าหอม ไป หน้าโรงเรียน หมู่ที่ 4 บ้านคำข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-13
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนแคน หมู่ที่ 7 ไป บ้านใหม่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-13
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (AC) หมู่ที่9 สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่9 บ้านนาคู ตำบลสร้างถ่อน้อย กว้าง 5-4 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,781 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-06-11
  จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสร้างถ่อใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-11

ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู 383)

โครงการฟื้นฟูป่าชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองสีโว (ดู 367)

หน่วยตรวจสอบภายใน

กฏบัตรการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปี 2566 (ดู 387)

กฏบัตรการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย (ดู 607)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม

พัฒนาเด็กและเยาวชน (ดู 1579)

ศาสนาและวัฒนธรรม (ดู 1628)

กองช่าง

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่อสร้าง (ดู 1284)

บทบาทหน้าที่ (ดู 1270)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ฐานข้อมูลตลาด (ดู 12)

การให้บริการ รถดูดสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู 569)

กองคลัง

รายงานเงินสะสมประจำปี (ดู 63)

ตัวชี้วัด OIT การจัดซื้อจัดจ้าง (ดู 392)

สำนักงานปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับสินบน (ดู 399)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ดู 363)

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

สวนสาธารณะหนองสีโว (ดู 1926)

วัดบ้านสร้างถ่อนอก (ดู 2353)

สาระจาก อบต.สร้างถ่อน้อย

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ2560 (ดู 1451)

โรคพิษสุนัขบ้า (ดู 1537)

ดาวน์โหลดใหม่

  โครงสร้างองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบล : [1 ก.พ. 2567]
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ.2555(แก้ไขถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566) : [26 ก.ย. 2566]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [25 ก.ย. 2566]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [3 ต.ค. 2565]
  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปี 2564 : [29 เม.ย. 2565]
  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปี 2565 : [10 ม.ค. 2565]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 : [8 ม.ค. 2565]
  แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี 2553 -2555 : [19 ก.ค. 2562]
  การดำเนินการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : [19 ก.ค. 2562]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

กฎหมายระเบียบต่างๆ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Electronic Report ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาและทะเบียน อปท. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ อปท. ระบบบันทึกบัญชี