องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045-525725 โทรสาร 045-525725

วีดีโอแนะนำจังหวัด​​

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00022
วันนี้ 00022
วานนี้ 00049
เดือนนี้ 00521
เดือนก่อน 00651
ปีนี้ 01172
ปีก่อน 04511
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสภาฯ
  • ข่าวรับสมัคร
  • จดหมายข่าว
  การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567 - 24 ม.ค. 2567(ดู 100) 
  ถังขยะเปียก - 19 ม.ค. 2567(ดู 153) 
  กิจกรรมปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดี(No Gift Policy) - 15 ม.ค. 2567(ดู 126) 
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567  - 10 ม.ค. 2567(ดู 109) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 10 ม.ค. 2567(ดู 77) 
  ระงับเหตุไฟป่าบริเวณดอนปู่ตาบ้านสร้างถ่อใน - 9 ม.ค. 2567(ดู 125) 
  ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) กับ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปี 2567 - 9 ม.ค. 2567(ดู 79) 
  การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย - 16 ก.พ. 2567(ดู 31) 
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ - 13 ธ.ค. 2566(ดู 155) 
  ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง - 8 ก.ค. 2565(ดู 698) 
  ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง - 16 ต.ค. 2562(ดู 1836) 
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในประเภททั่วไป เป็น สายงานประเภทวิชาการ จำนวน 2 - 16 ส.ค. 2562(ดู 1749) 
  รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 - 22 ต.ค. 2561(ดู 1620) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ - 31 ส.ค. 2565(ดู 467) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดลาง หมู่ที่ 1,11 สายบ้านสร้างถ่อนอก ไปคำเขื่อนแก้ว  - 5 ก.ค. 2565(ดู 673) 
  การจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง หมูที่ 1,11 สายบ้านสร้างถ่อนอกไป คำเขื่อนแก้ว - 22 มิ.ย. 2565(ดู 685) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง หมูที่ 1,11 สายสร้างถ่อนอก ไปคำเขื่อนแก้ว - 22 มิ.ย. 2565(ดู 693) 
  ประกาศ ประกวดราคาชื้อรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตูด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 28 พ.ค. 2564(ดู 1078) 
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงทาง ดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโนนแคน หมู่ที่ 12 ตำบลสร้างถ่อน้อย -บ้านหนองแสง ตำบลหัวตะพาน - 5 ส.ค. 2563(ดู 1276) 
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงทาง ดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete สายบ้านคำข่า หมู่ที่ 4- บ้านโนนแคนหมูที่ 7,12 ตำบลสร้างถ่อน้อย  - 5 ส.ค. 2563(ดู 1071) 
  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ที่ 7 - 19 ม.ค. 2567(ดู 132) 
  โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายบ้านพ่ออุทัยไปบ้านพ่อปัญญา - 19 ม.ค. 2567(ดู 127) 
  โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง สายหนองมันปลา หมู่ที่4 บ้านคำข่า ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ - 18 ม.ค. 2567(ดู 95) 
  โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง สายหนองผักกระเดียง หมู่ที่4 บ้านคำข่า ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ - 18 ม.ค. 2567(ดู 99) 
  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง สายทางช่วงนานายทองพูน ธรรมรักษ์ ไปโนนเค็ง หมู่ที่4 บ้านคำข่า ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ - 18 ม.ค. 2567(ดู 92) 
  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง ถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร (รถเกรดเดอร์) หมู่ที่6 บ้านหนองไหล ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ - 18 ม.ค. 2567(ดู 117) 
  โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง สายศูนย์เพาะชำ ไป คำนกเขียน หมู่ที่7 บ้านโนนแคน ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ - 18 ม.ค. 2567(ดู 108) 
  ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๖ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๗) นม ยู เอช ที (UHT) ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-20
  ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ทั้ง 7 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 (ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2567) นม ยู เอช ที (UHT) ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-20
  จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 6110 อำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-16
  ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๖ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ นม ยู เอช ที (UHT) ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-01-31
  ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตพืนที่รับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-01-31
  จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ 1681 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-01-24
  จ้างราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รส.ทป.) อยู่เวรยามเฝ้าระวังไฟป่าและดูแลรักษาป่าดงใหญ่ ตามโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-01-25

ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู 54)

โครงการฟื้นฟูป่าชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองสีโว (ดู 152)

หน่วยตรวจสอบภายใน

กฏบัตรการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปี 2566 (ดู 191)

กฏบัตรการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย (ดู 391)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม

พัฒนาเด็กและเยาวชน (ดู 1339)

ศาสนาและวัฒนธรรม (ดู 1408)

กองช่าง

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่อสร้าง (ดู 1075)

บทบาทหน้าที่ (ดู 998)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การให้บริการ รถดูดสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู 334)

แผนงานสาธารณะสุขและสิง่แวดล้อม (ดู 282)

กองคลัง

ตัวชี้วัด OIT การจัดซื้อจัดจ้าง (ดู 86)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ดู 1205)

สำนักงานปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับสินบน (ดู 133)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ดู 113)

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

สวนสาธารณะหนองสีโว (ดู 1695)

วัดบ้านสร้างถ่อนอก (ดู 2068)

สาระจาก อบต.สร้างถ่อน้อย

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ2560 (ดู 1258)

โรคพิษสุนัขบ้า (ดู 1336)

ดาวน์โหลดใหม่

  โครงสร้างองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบล : [1 ก.พ. 2567]
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ.2555(แก้ไขถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566) : [26 ก.ย. 2566]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [25 ก.ย. 2566]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [3 ต.ค. 2565]
  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปี 2564 : [29 เม.ย. 2565]
  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปี 2565 : [10 ม.ค. 2565]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 : [8 ม.ค. 2565]
  แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี 2553 -2555 : [19 ก.ค. 2562]
  การดำเนินการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : [19 ก.ค. 2562]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

กฎหมายระเบียบต่างๆ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Electronic Report ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาและทะเบียน อปท. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ อปท. ระบบบันทึกบัญชี