องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับสินบน


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับสินบน

 
030  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับสินบน ปี พ.ศ.2567
031  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566
วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567   View : 134