องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 6


คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลด 

คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ฯ 
ดาวน์โหลด 
View : 1120