องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 4

dookdik  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี  2562  ดาวน์โหลด 

dookdik  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี  2563  ดาวน์โหลด 


dookdik  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี  2564  ดาวน์โหลด 

dookdik  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี  2565  ดาวน์โหลด 
View : 646