องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ
นายก อบต..สร้างถ่อน้อย
เบอร์โทร : 081-4608071


นายณัฐพล ศิริคุณ
รองนายก อบต. สร้างถ่อน้อย
เบอร์โทร : 081-2788020


นายณัฐวุฒิ สายสะอาด
รองนายก อบต. สร้างถ่อน้อย
เบอร์โทร : 080-1682621


นายอุบล กุลวงษ์
เลขานุการนายก อบต.สร้างถ่อน้อย
เบอร์โทร : 093-6651687