องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

รายงานผลแผนการดำเนินงาน


ออนไลน์ : 9

 

  รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564

                    - รายงานผลรอบ 6 เดือน
                    - รายงานผลรอบประจำปี 2564
    


 รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565

                    - รายงานผลรอบ 6 เดือน
                    - รายงานผลรอบประจำปี 2565

  รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566   คลิ๊ก!!!
                

 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567    ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
View : 1749