องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายเชวงศักดิ์ พุทโธ
นวก.สาธารณสุข รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 089-3753696


จ.อ.ชนาธร สุขพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 0874562661


นางสาวอำพร ภักดียุทธ
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 062-7040818