องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ออนไลน์ : 4

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ โหลด
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปี 2564   29 เม.ย. 2565 817
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปี 2565   10 ม.ค. 2565 864
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปี 2559   4 มี.ค. 2562 230
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปี 2561   4 มี.ค. 2562 263
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปี 2560   4 มี.ค. 2562 296
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปี 2562   4 มี.ค. 2562 710
แผนผังขั้นตอนการขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   1 มี.ค. 2562 223
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540   28 ก.พ. 2562 198