องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 5

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 045-548025
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.sangthonoi.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ อบต.สร้างถ่อน้อย ป่าดงใหญ่
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย​
อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37240
เบอร์โทรศัพท์ 045-548025
View : 2441