องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 10

 dookdik สถิติการมารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2565

           - ราย  6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) 
ดาวน์โหลด !!!
           - ราย  6 เดือนหลัง (เมษายน 2565-กันยายน 2565) 
ดาวน์โหลด !!!
           - รายประจำปี  2565  ดาวน์โหลด !!!
 
 dookdik สถิติการมารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2564 ดาวน์โหลด
 dookdik สถิติการมารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2563 ดาวน์โหลด
dookdik สถิติการมารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2562 ดาวน์โหลด
dookdik สถิติการมารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2561 ดาวน์โหลด
dookdik สถิติการมารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2560 ดาวน์โหลด
dookdik สถิติการมารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2559 ดาวน์โหลด
View : 2314