องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ออนไลน์ : 9

    แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563    คลิ๊ก!
    แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564    คลิ๊ก!

    แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  คลิ้ก!

    แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566  คลิ้ก!
    แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567  คลิ้ก!
 
 
 
View : 2532