องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 4

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 dookdik

                         - รอบ 6 เดือนแรก
                         - รอบ 6 เดือนหลัง
                         - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 dookdik

                         - รอบ 6 เดือนแรก
                         - รอบ 6 เดือนหลัง
                         - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 dookdik

                         - รอบ 6 เดือนแรก
                         - รอบ 6 เดือนหลัง
                         - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

   
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 dookdik      
                        - รอบ 6 เดือนแรก
                        - รอบ 6 เดือนหลัง
                        - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565              
View : 2106