องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

ข้อบัญญัติ


ออนไลน์ : 9

ข้อบัญญัติ วันที่ โหลด
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ.2555(แก้ไขถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566)   26 ก.ย. 2566 380
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   25 ก.ย. 2566 369
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   3 ต.ค. 2565 658
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565   8 ม.ค. 2565 899
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2562   30 พ.ย. 2561 315
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2561   30 ต.ค. 2560 298
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2560   30 ต.ค. 2559 278
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2559   30 ต.ค. 2558 323
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2558   30 ต.ค. 2557 305