องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

สถิติการให้บริการประชาชน ปี 2567


ออนไลน์ : 8

สถิติจำนวนผู้ใช้บริการของปี พ.ศ.2566 

dookdik  - ผ่านช่องทาง E-Service

dookdik  - ช่องทาง ณ จุดให้บริการ Walk-in
View : 268