องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

ข่าวสภาฯ : องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 8 มี.ค. 2567 108
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 13 ก.พ. 2567 97
ประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 4 15 ธ.ค. 2566 364
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 14 มิ.ย. 2566 589
เรียกประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2565 9 ธ.ค. 2565 624
ประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 9 ธ.ค. 2565 417
เรียกประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 29 ก.ค. 2565 480
ประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 27 ก.ค. 2565 572
เรียกประะชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 6 มิ.ย. 2565 448
ประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 6 มิ.ย. 2565 411
ประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยแรก 30 ธ.ค. 2564 103
เรียกประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยแรก 29 ธ.ค. 2564 700
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ครั้งแรก 23 ธ.ค. 2564 572
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 23 ธ.ค. 2564 749
ประกาศคระกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกาภาองคืการบริหารส่วนตำบล อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 23 ธ.ค. 2564 728