องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

ข่าวสภาฯ : องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ


ออนไลน์ : 24

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 4 15 ธ.ค. 2566 102
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 14 มิ.ย. 2566 371
เรียกประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2565 9 ธ.ค. 2565 408
ประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 9 ธ.ค. 2565 207
เรียกประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 29 ก.ค. 2565 264
ประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 27 ก.ค. 2565 391
เรียกประะชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 6 มิ.ย. 2565 268
ประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 6 มิ.ย. 2565 363
ประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยแรก 30 ธ.ค. 2564 62
เรียกประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยแรก 29 ธ.ค. 2564 647
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ครั้งแรก 23 ธ.ค. 2564 524
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 23 ธ.ค. 2564 694
ประกาศคระกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกาภาองคืการบริหารส่วนตำบล อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 23 ธ.ค. 2564 655