องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

ข่าวสภาฯ : องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ


ออนไลน์ : 24

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 14 มิ.ย. 2566 124
เรียกประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2565 9 ธ.ค. 2565 160
ประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 9 ธ.ค. 2565 31
เรียกประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 29 ก.ค. 2565 35
ประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 27 ก.ค. 2565 160
เรียกประะชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 6 มิ.ย. 2565 42
ประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 6 มิ.ย. 2565 164
ประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยแรก 30 ธ.ค. 2564 32
เรียกประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยแรก 29 ธ.ค. 2564 569
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ครั้งแรก 23 ธ.ค. 2564 483
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 23 ธ.ค. 2564 588
ประกาศคระกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกาภาองคืการบริหารส่วนตำบล อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 23 ธ.ค. 2564 620