องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

สำนักงานปลัด : องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ


ออนไลน์ : 18

หัวข้อสำนักงานปลัด วันที่ ผู้ชม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต   030  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับสิ.....

15 ก.พ. 2567 387
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

018  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2567-2570 คลิ๊ก!!! 019&.....

15 ม.ค. 2567 348
นโยบาย No Gift Policy

026 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย  No Gift Policy ปี 2567   - ฉบับภาษาไทย   คล.....

23 มิ.ย. 2565 404
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ใร.....

5 พ.ค. 2565 820
งานทรัพยากรบุคคล2566

010 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประจำปี 2566 023 นโยบายหรือแ.....

28 ม.ค. 2565 652
กิจการสภา

งานกิจการสภา   งานกิจการสภาฯ        สภาองค์การบริหารส่วนตำบล&nbs.....

21 พ.ค. 2564 1309
ควบคุมภายใน

1.คำสั่งมอบหมาย 2.คู่มือการบริหารความเสี่ยง 3.ถาม-ตอบ 4.กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 5.ตย. 6.นโยบายกาา.....

28 ต.ค. 2563 671
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

   งานผู้สูงอายุ    - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย กรณีผู้ประสบปัญหาทางสังค.....

8 ก.ค. 2563 480