องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

ตัวชี้วัด OIT การจัดซื้อจัดจ้าง


ออนไลน์ : 30

หัวข้อ :: ตัวชี้วัด OIT การจัดซื้อจัดจ้าง

014 แบบแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
015 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
016 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
017 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2566

 
วันที่ : 15 มกราคม 2567   View : 87