องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

กองคลัง : องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ


ออนไลน์ : 12

หัวข้อกองคลัง วันที่ ผู้ชม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างราย 6 เดือนแรก ประจำปีงบ.....

18 ก.พ. 2564 1062
รายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 รายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ.....

22 ก.ย. 2563 955
งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560  ดาวน์โหลด  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมา.....

10 มิ.ย. 2563 292