องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

กองคลัง : องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ


ออนไลน์ : 3

หัวข้อกองคลัง วันที่ ผู้ชม
รายงานเงินสะสมประจำปี

   รายงานเงินสะสมประจำปี 2567 (ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567)...

9 เม.ย. 2567 63
ตัวชี้วัด OIT การจัดซื้อจัดจ้าง

014 แบบแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้าง.....

15 ม.ค. 2567 392
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างราย 6 เดือนแรก ประจำปีงบ.....

18 ก.พ. 2564 1393
รายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 รายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ.....

22 ก.ย. 2563 1191
งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560  ดาวน์โหลด  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมา.....

10 มิ.ย. 2563 331