องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: รายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 12 เดือน 


รายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

 
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมษณ ประจำปีงบประมาณ 2564


  รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนรายงานแสดงผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

 รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6เดือน  ไตรมาสที่ 1
วันที่ : 22 กันยายน 2563   View : 956