องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

หน่วยตรวจสอบภายใน : องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อหน่วยตรวจสอบภายใน วันที่ ผู้ชม
กฏบัตรการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปี 2566

  กฏบัตรการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ...

3 ต.ค. 2566 376
กฏบัตรการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

  กฏบัตรการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ...

3 ต.ค. 2565 595
คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน

⇒​ คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน ⇒  พรบ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ 2561 ⇒ ว123 .....

2 มี.ค. 2565 876
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

...

21 ธ.ค. 2564 533
การตรวจสอบภายใน

   ปรับปรุงทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565    การจัดทำกฏบัตรการตรวจ.....

21 ธ.ค. 2564 228