องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

ประชุมสภา อบต.สร้างถ่อน้อย


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ประชุมสภา อบต.สร้างถ่อน้อย

 
► 
ายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2
     ประจำปี 2563 วันที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563


► ายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 4  
     ประจำปี 2563 วันที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563► รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย สมัยสามมัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
    วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562


► รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย สมัยสามมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
     ประจำปี 2562 
วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562


► รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย สมัยสามมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
     ประจำปี   2562วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562


► รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย สมัยสามมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
     ประจำปี 2562    วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย สมัยสามมัญ สมัยที่ 2  ประจำปี 2562
    วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย สมัยสามมัญ สมัยแรก  ประจำปี 2562
    วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 
วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563   View : 1631