องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในประเภททั่วไป เป็น สายงานประเภทวิชาการ จำนวน 2


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในประเภททั่วไป เป็น สายงานประเภทวิชาการ จำนวน 2

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  ดาวน์โหลด

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ  ดาวน์โหลด
โพสโดย : รุ่งรัตน์   วันที่ : 16 สิงหาคม 2562   View : 1606
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :