องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 10

 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2562 

              - รอบ 6 เดือน
              - รอบ 12 เดือน

 

 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2563 

              - รอบ 6 เดือน
              - รอบ 12 เดือน
              

 


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2564 

              - รอบ 6 เดือน
              - รอบ 12 เดือน
             


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2565
                             
                              รอบ 6 เดือน

                  รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2566

                 
- รอบ 6 เดือน
                 - รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน 
View : 1770