องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

ระงับเหตุไฟป่าบริเวณดอนปู่ตาบ้านสร้างถ่อใน


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ระงับเหตุไฟป่าบริเวณดอนปู่ตาบ้านสร้างถ่อใน

???? ???? ???? วันที่ 9 มกราคม 2567 ???? ???? ????
เวลาประมาณ 10.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย เข้าดำเนินการดับไฟป่า บริเวณดอนปู่ตา บ้านสร้างถ่อใน หมู่ที่ 3 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยการดำเนินการดังกล่าวเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ได้ระงับเหตุไฟป่าได้อย่างทันท่วงที ไม่มีการลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียง หากท่านใดพบเหตุไฟป่าสามารถเหตุได้ที่ โทร.045525725 0981946261 และ 097247654
งานป้องกันฯ อบต.สร้างถ่อน้อย
แอดมิน งานประชาสัมพันธ์ อบต.สร้างถ่อน้อย
โทร.045525725
โพสโดย : แอดมิน   วันที่ : 9 มกราคม 2567   View : 125
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยแรก  (ดู 391)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561  (ดู 380)
เวทีประชาพิจารณ์ต่อฉบับร่าง “ธรรมนูญประชาชน”  (ดู 641)
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากรอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560- 31 มีนาคม 2561  (ดู 472)
ลงเวลาปฏิบัติราชการ การกำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 468)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  (ดู 430)
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยเปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562  (ดู 436)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :