องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

โครงการปรัปรุงถนนลูกรัง สายทางภายในตำบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 2,4,6,7,8,9,10,12


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: โครงการปรัปรุงถนนลูกรัง สายทางภายในตำบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 2,4,6,7,8,9,10,12

โครงการปรัปรุงถนนลูกรัง สายทางภายในตำบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 2,4,6,7,8,9,10,12
เปิดไฟล์
โพสโดย : จักรพันธ์   วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566   View : 25
ประกาศราคากลาง
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  (ดู 127)
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 สายบ้านหนองไหล ไป บ่อขยะ บ้านหนองไหล  (ดู 131)
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก หมูที่ 10 สายภายในหมุ่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา หมูที่ 10  (ดู 73)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอประปาบ้านนาคู หมู่ที่ 9 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  (ดู 126)
โครงการก่อสร้างดินพร้อมลงหินลูกรัง หมูที่ 4สายบ้านคำข่า ไปคำขวาง หมูที่ 4 บ้านคำข่า ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  (ดู 104)
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ที่ 2 สายหน้าโรงเรียนไปดอนมะยาง หมูที่ 2 บ้านคำน้อย ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  (ดู 54)
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ที่ 6 สายห้วยนา ไปบ้านคำน้อยหมู่ที่ 6 บ้านหนองไหลตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  (ดู 56)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :