องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11ภายในหมุ่บ้านสร้างถ่อนอก หมูที่ 11ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11ภายในหมุ่บ้านสร้างถ่อนอก หมูที่ 11ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

   โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11ภายในหมุ่บ้านสร้างถ่อนอก หมูที่ 11
            ตำบลสร้างถ่อน้อย  อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

โพสโดย : รุ่งรัตน์   วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566   View : 25
ประกาศราคากลาง
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  (ดู 102)
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 สายบ้านหนองไหล ไป บ่อขยะ บ้านหนองไหล  (ดู 106)
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก หมูที่ 10 สายภายในหมุ่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา หมูที่ 10  (ดู 48)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอประปาบ้านนาคู หมู่ที่ 9 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  (ดู 101)
โครงการก่อสร้างดินพร้อมลงหินลูกรัง หมูที่ 4สายบ้านคำข่า ไปคำขวาง หมูที่ 4 บ้านคำข่า ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  (ดู 88)
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ที่ 2 สายหน้าโรงเรียนไปดอนมะยาง หมูที่ 2 บ้านคำน้อย ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  (ดู 37)
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ที่ 6 สายห้วยนา ไปบ้านคำน้อยหมู่ที่ 6 บ้านหนองไหลตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  (ดู 37)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :