องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

โครงการทำความดีด้วยหัวใจ


ออนไลน์ : 10

Gallery :: โครงการทำความดีด้วยหัวใจ
โครงการทำความดีด้วยหัวใจ
 
วันที่ 1 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย นำโดย นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย พร้อมคณะผู้บริหาร หนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จัดโครงการทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีกิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณรอบองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย
สำนักปลัด อบต.สร้างถ่อน้อย
งานประชาสัมพันธ์ อบต.สร้างถ่อน้อย
0 455 2572 5
วันที่ : 1 ธันวาคม 2566   View : 89