องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

โครงการฟื้นฟูป่าชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองสีโว


ออนไลน์ : 5

Gallery :: โครงการฟื้นฟูป่าชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองสีโว
โครงการฟื้นฟูป่าชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองสีโว????
????????????????????????
วันที่ 4 มกราคม 2566เวลา 09.00 น. นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา ฯ ผู้นำชุมชน ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองสีโว เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ตำบลสร้างถ่อน้อย ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน มีสวนสาธารณะที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีอากาศบริสุทธิ์เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง
งานการเกษตร สำนักปลัด
งานประชาสัมพันธ์ อบต.สร้างถ่อน้อย
0 455 2572 5
วันที่ : 4 ธันวาคม 2566   View : 152