สำนักงานปลัด : องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ


ออนไลน์ : 13

หัวข้อสำนักงานปลัด วันที่ ผู้ชม
กิจการสภา

งานกิจการสภา   งานกิจการสภาฯ        สภาองค์การบริหารส่วนตำบล&nbs.....

21 พ.ค. 64 222
ควบคุมภายใน

1.คำสั่งมอบหมาย 2.คู่มือการบริหารความเสี่ยง 3.ถาม-ตอบ 4.กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 5.ตย. 6.นโยบายกาา.....

28 ต.ค. 63 480
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

- งานผู้สูงอายุ - งานผู้พิการ - งานผู้ป่วยเอดส์ - งานดูแลเด็กแรกเกิด - งานผู้ด้อยโอกาสทางสังคม...

8 ก.ค. 63 334
การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ⇒  รายง.....

8 ก.ค. 63 196