ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ


ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไหล 24 ก.ค. 62 37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 9 23 ก.ค. 62 31
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ แบบฝาปิดเหล็ก หมู่ที่ 3 23 ก.ค. 62 41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างสาลาเอนกประสงค์ (หนองนกเจ่า) หมูที่ 10 19 ก.ค. 62 37
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่ที่ืบ้าน หมู่ที่ 8 19 ก.ค. 62 44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก หมูที่ 3 สายบ้านสร้างถ่อใน - วัดป่าสร้างถ่อใน 3 ก.ค. 62 36
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก หมูที่ 2 สายรอบหมู่บ้าน (ช่วงบ้านพ่อประดิษฐ์) 3 ก.ค. 62 53
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก หมูที่ 2 สายบ้านคำน้อย - สร้างถ่อใน 3 ก.ค. 62 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้อมยามหนองสีโว 24 มิ.ย. 62 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ที่ทำการ อบต.สร้างถ่อน้อย 24 มิ.ย. 62 44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้อมยาม ที่ทำการ อบต.สร้างถ่อน้อย 24 มิ.ย. 62 37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายหนองสีโว ฐานรูปปั้นกวาง 24 มิ.ย. 62 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางน้ำหนองสีโว 24 มิ.ย. 62 47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำน้อยหมู่ที่ 2 ถนนภายในหมู่บ้าน 21 มิ.ย. 62 37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 สายทางบ้านสร้างถ่อนอกไปดอนนาโศก 21 มิ.ย. 62 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสร้างถ่อนอก หมู่ที่ 11 สายทางลาดยางไปหนองคาย 21 มิ.ย. 62 30
ประกาศ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหนองสีโว 21 มิ.ย. 62 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างถ่อ 20 มิ.ย. 62 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ แบบฝาปิดเหล็ก หมู๋ที่ 8 สายหน้าบ้าน นายประกิจ เสน่หา 20 มิ.ย. 62 51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกหนองสีโว 18 มิ.ย. 62 46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑสำนักงาน(ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ แบบตั้ง) พร้อมติดตั้ง 17 มิ.ย. 62 58
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายทางเข้าหนองสีโว 14 มิ.ย. 62 29
เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 31 พ.ค. 62 51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที (U.H.T) ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แท่ง และโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1/2562 28 พ.ค. 62 55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 62 41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2 บ้านคำน้อย ถนนภายในหมู่บ้าน 13 พ.ค. 62 55
ประกาศผู้ชนะการเสอราคา ประกวดเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงว่อมแซมถนนเคปวีล สายบ้านนาคุ หมู่ที่ 9 ไปบ้านดพนขวาว ตำบลสร้างถ่อน้อย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.04 เมตร องคืการบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1 พ.ค. 62 46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแคปซีล สายบ้านคึมน้อย หมุ่ที่ 5 ไปบ้านคำน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลสร้างถ่อน้อย กว้าง 6 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.04 เมตร องคืการบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 พ.ค. 62 50
ประกาศผู้ชนะการเสอราคา จ้างโครงการขุดลอกหนองจาน 1 บ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่ 10 มีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,130 ลูกบาศก์เมตร ต.สร้างถ่อน้อย อบต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 62 36
ประกาศผู้ชนะการเสอราคา จ้างโครงการขุดลอกหนองโพนบักพริก บ้านโนนแคน หมู่ที่ 7 มีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 13,200 ลูกบาศก์เมตร ต.สร้างถ่อน้อย อบต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 62 49