ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 7

สถิติการมารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2559 ดาวน์โหลด
  สถิติการมารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2560 ดาวน์โหลด
  สถิติการมารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2561 ดาวน์โหลด
  สถิติการมารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2562 ดาวน์โหลด

  สถิติการมารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2563 ดาวน์โหลด 

  สถิติการมารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2564 ดาวน์โหลด 
View : 1015