ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย


ออนไลน์ : 7

ที่อยู่ : สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย
78 หมู่ 11 ตำบลสร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240


เว็ปไซต์ : www.sangthonoi.go.th

โทรศัพท์ 045-548025
โทรสาร 045-548025

ปลัด   08 1760 8132
นายก 08 1460 8071

Facebook : อบต.สร้างถ่อน้อยงป่าดงใหญ๋


 
View : 2273