สายด่วนโควิด-19 ตำบลสร้างถ่อน้อย


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: สายด่วนโควิด-19 ตำบลสร้างถ่อน้อย

สายด่วนโควิด-19 ตำบลสร้างถ่อน้อย ☎☎☎
ขอแจ้งช่องทางการติดต่อศูนย์กักกัน Local Quarantine
สายตรงอำเภอหัวตะพาน โทร.081-2663863
สายตรงนายก อบต.สร้างถ่อน้อย โทร.081-7608071
สายตรงกองสาธารณสุขฯ โทร.089-3753696
สายตรง รพ.สต.สร้างถ่อใน โทร.094-3959756
สายตรง รพ.สต.นาคู โทร.096-1539768
"ด้วยความห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย"
โพสโดย : รุ่งรัตน์   วันที่ : 23 กรกฎาคม 64   View : 260
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยแรก  (ดู 192)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561  (ดู 187)
เวทีประชาพิจารณ์ต่อฉบับร่าง “ธรรมนูญประชาชน”  (ดู 415)
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากรอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560- 31 มีนาคม 2561  (ดู 244)
ลงเวลาปฏิบัติราชการ การกำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 281)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  (ดู 210)
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยเปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562  (ดู 245)
ghgh
ผู้ตอบกระทู้ : vhgh เวลา : 2021-07-11 01:44:01 IP : 8.38.148.182
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :