กิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม


ออนไลน์ : 5

Gallery :: กิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม


วันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น.
นำโดย นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้างทุกท่าน ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสภายในองค์กร เพื่อปรับปรุงพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรต่อไป ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงาน อบต.สร้างถ่อน้อย ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงาน อบต.สร้างถ่อน้อย
วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 65   View : 38