พิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10


ออนไลน์ : 10

Gallery :: พิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.30 น.
นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
วันนี้ ( 28 กรกฎาคม 2564) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้บริหาร อบต.สร้างถ่อน้อยข้าราชการ จิตอาสาประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ บริเวณหนองหิน บ้านสร้างถ่อใน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 13 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมภายไต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด
วันที่ : 29 กรกฎาคม 64   View : 194