กองคลัง : องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อกองคลัง วันที่ ผู้ชม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   ปีงบประมาณ 2564   -.....

18 ก.พ. 64 312
รายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 รายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ.....

22 ก.ย. 63 306
งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560  ดาวน์โหลด  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมา.....

10 มิ.ย. 63 165