องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045-548025 โทรสาร 045-548025

วีดีโอแนะนำจังหวัด​​

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000009
วันนี้ 000004
วานนี้ 000022
เดือนนี้ 000430
เดือนก่อน 000283
ปีนี้ 004507
ปีก่อน 005863
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสภาฯ
  • ข่าวรับสมัคร
  • จดหมายข่าว
  ประชาสัมพันธ์ เปิดลงทะเบียน โครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2565  - 17 ส.ค. 65(ดู 52) 
  ประกาศ เรื่องตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 16 ส.ค. 65(ดู 22) 
  กิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม (เข้าแถวเคารพธงชาติ) - 4 เม.ย. 65(ดู 107) 
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) - 25 ม.ค. 65(ดู 270) 
  สายด่วน หน่วยกู้ชีพ EMS อบต.สร้างถ่อน้อย - 25 ม.ค. 65(ดู 184) 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการ เพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ รองรับภัยคุกคาม ความมั่นคงของตำบล - 23 ธ.ค. 64(ดู 254) 
  คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมภาพพระราชกรณียกิจ - 3 ธ.ค. 64(ดู 332) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ - 31 ส.ค. 65(ดู 9) 
  ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง - 8 ก.ค. 65(ดู 52) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดลาง หมู่ที่ 1,11 สายบ้านสร้างถ่อนอก ไปคำเขื่อนแก้ว  - 5 ก.ค. 65(ดู 35) 
  การจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง หมูที่ 1,11 สายบ้านสร้างถ่อนอกไป คำเขื่อนแก้ว - 22 มิ.ย. 65(ดู 58) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง หมูที่ 1,11 สายสร้างถ่อนอก ไปคำเขื่อนแก้ว - 22 มิ.ย. 65(ดู 62) 
  ประกาศ ประกวดราคาชื้อรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตูด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 28 พ.ค. 64(ดู 459) 
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงทาง ดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโนนแคน หมู่ที่ 12 ตำบลสร้างถ่อน้อย -บ้านหนองแสง ตำบลหัวตะพาน - 5 ส.ค. 63(ดู 620) 

ภาพกิจกรรม

โครงการรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day ประจำปี 2565 (ดู 33)

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันทุจริตคอรัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู 72)

หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน (ดู 114)

นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู 244)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม

ศาสนาและวัฒนธรรม (ดู 749)

การศึกษา (ดู 607)

กองช่าง

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่อสร้าง (ดู 398)

บทบาทหน้าที่ (ดู 408)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู 471)

กองคลัง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ดู 537)

รายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ดู 465)

สำนักงานปลัด

คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล (ดู 70)

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล (ดู 131)

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

สวนสาธารณะหนองสีโว (ดู 963)

วัดบ้านสร้างถ่อนอก (ดู 1121)

สาระจาก อบต.สร้างถ่อน้อย

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ2560 (ดู 670)

โรคพิษสุนัขบ้า (ดู 716)

ดาวน์โหลดใหม่

  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปี 2564 : [29 เม.ย. 65]
  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปี 2565 : [10 ม.ค. 65]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 : [8 ม.ค. 65]
  โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย : [22 ธ.ค. 64]
  แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี 2553 -2555 : [19 ก.ค. 62]
  การดำเนินการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : [19 ก.ค. 62]
  แผ่นพับแนะนำ : [19 ก.ค. 62]
  แผนพับแนะนำ : [19 ก.ค. 62]
  full page photo : [19 ก.ค. 62]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

กฎหมายระเบียบต่างๆ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Electronic Report ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาและทะเบียน อปท. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ อปท. ระบบบันทึกบัญชี